Údržba

Pravidelným správným čištěním sportovní podlahy se prodlužuje její životnost a zároveň  se zabezpečují vlastnosti povrchů, které jsou při jejich využívání požadované.


Nesprávným a neodborným prováděním údržby a čištění parketových nebo dřevěných podlah může dojít velmi rychle k chemickému nebo mechanickému poškození,  nebo dokonce zničení uzavíratelné, popřípadě impregnační vrstvy. Může docházet k vnikání vlhkosti, dřevo může šednout a v extrémním případě může dojít k uvolnění lakového filmu.


Údržbové čištění parketových a dřevěných podlah v tělocvičnách se provádí mopem, smetákem,nebo vysavačem. Pokud je to nutné, stírají se za vlhka, s přídavkem speciálního čistícího a konzervačního prostředku, který se přidává do vody. Podlaha se s dobře vyždímaným hadrem současně čistí i konzervuje. Vhodným prostředkem, který je určen pro tyto účely je výrobek firmy BONA a prodává se pod názvem BONA SPORTIVE CLEANER. Tento se přidává do vody v poměru 100 ml přípravku na 8-10 l vody. Údržbové čištění s použitím uvedeného přípravku se provádí podle zatížení a znečištění tělocvičny. 

Čištění

Důkladné čištění parket by se mělo provádět pravidelně 1 až 2 krát za rok. Odstraňují se  jím silné znečištění, mastnoty a šmouhy, které vznikají při každodennímprovozu na  sportovním povrchu. Podlaha po důkladném vyčištění obnoví svůj vzhled a vykazuje lepší  konzervační i protiklzné vlastnosti.


Důkladné čištění se doporučuje svěřit odborné firmě, která má potřebné strojní vybavení a dostatek zkušenosti s takovou prací.


Postup při důkladném čištění sportovních podlah

1. Vzhled podlahy před čištěním

2. Aplikace BONA CLEANER PLUS

3. Nanesení čistící a konzervační vrstvy BONA FRESH UP

4. Podlaha po vyčištění

Partneri

loga