Referencie

2016

 • Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 180m²
 • ZŠ Clementisová Kys. N. Mesto 380m²

2015

 • Dopravná akadémie Trenčín 600m²
 • ZŠ Senohrad 280m²
 • Sokolovna Chotěbuz 350m²
 • Piaristické gymnázium Nitra 250m²
 • Sokolovna Trenčín 300m²
 • Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm 300m²
 • Sportovní hala Ivančice 950m²
 • ZŠ Zemědeělská Město Albrechtice 550m²
 • ZŠ Ostrava, ul. Zelená 310m²
 • ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm 280m²
 • ZŠ Skalica 260m²
 • Dom kultúry Liešťany 160m²
 • Gymnázium Uherské Hradiště 820m²
 • ZŠ Litenčice 350m²
 • ZŠ Havlíčkova Český Těšín 250m²
 • ZŠ Opava - Kylešovice 250m²
 • ZŠ Fiľakovo-Farská 660m²

2014

 • Dom kultúry Ženklava 240m²
 • SOŠ automobilová Trnava 350m²
 • ZŠ Třemešná 310m²
 • Obchodná akadémia Trenčín 520m²
 • ZŠ Stupava 300m²
 • Gymnázium Blansko 450m²
 • ZŠ Nýdek 160m²
 • Synagóga Vrútky 250m²
 • Telocvičňa Most pri Bratislave 200m²
 • ZŠ Aksamitová Olomouc 140m²
 • Dom kultúry Třemešná 200m²
 • ZŠ Lehnice 270m²
 • ZŠ Podvysoká 311m²
 • ZŠ Nitrianske Rudno 510m²
 • ZŠ Benkova Nitra 300m² + 300m² + 150m²
 • Dom kutúry Kopřivnice 280m²
 • ZŠ Hradec nad Moravicí 200m²

 

2013 Telocvične

 • ZŠ Kunovice - 130 m²
 • ZŠ Milíkov - 120 m²
 • Sokolovna Skotnice - 100 m² 
 • Sokolovna Štěpánov - 250  m²
 • SOŠ Služieb Čadca - 500  m²
 • ZŠ Stará Bystrica - 305  m²
 • ZŠ Šanov - 130  m²
 • Gymn. P Tigrida Ostrava - 110 m² 
 • ZŠ Nedašov - 310  m²
 • Malý Čepčín - 200  m²
 • ZŠ Clementisova - 160  m²
 • ZŠ Hollého Žilina - 280  m²
 • ZŠ Melč - 305  m²
 • ZŠ Nábrežná Kys. N. Mesto - 250 m² 
 • Sála - Hlubočany - 230  m²
 • ZŠ Třinec Slezská - 430  m²
 • ZŠ Ostrava Matiční 5 - 200  m²
 • Súkr. Gzmn. Bajkelske Bratislava - 120  m²
 • ZŠ Školská Pov. Bystrica - 260 + 130  m²
 • ZŠ Andyho 6 Štúrovo - 250  m²
 • SOU Nábytkárske Liberec - 280  m²

2012 Telocvične 

 • Sokolovna Jalubí - 460 m²
 • Sokolovna Leština - 430 m²
 • Gymnázium Liptovský hrádok - 180 m²
 • ZŠ Nedvědova Olomouc - 360 m²
 • Športová hala Trnava - 1100 m²
 • ZŠ Trnové - 240 m²
 • ZŠ Ženkláva - 140 m²
 • Gymnázium Pavla Tigrida Ostrava - 300 m²
 • ZŠ Bánov - 240 m²
 • Sokolovna Černý újezd - 180 m²
 • SŠTO Kosínova Olomouc - 200 m²
 • ZŠ Albrechtice - 350 m²
 • ZŠ Ždiar
 • Gymnázium M.R. Štefánika Šamorín - 550 m²
 • ZŠ Vajanského Skalica - 450 m² 

2011  Telocvične

 • Gymnázium Partizánske - 700 m²
 • Spojená škola tokajícka Bratislava - 460 m²
 • ZŠ Mateja Bela Šamorín - 430 m²
 • ZŠ Závodie - 285 m²
 • ZŠ Podbořany - 120 m²  
 • ZŠ Karviná u Lesa 410 m² 
 • ZŠ Š. Moysesa Žiar n. Hronom 330 m² 
 • Dom kultúry Turzovka 160 m² 
 • ZŠ Žlutice 280m² 
 • Gymn. Š. Moysesa Banská Bystrica 635m² 
 • Gymn.sv. Františka v Žiline 120m² 
 • ZŠ Záriečie 360m² 
 • ZŠ Lázně Toušeň 100m² 
 • ZŠ Sv. Vincenta v Ružomberku 280 m² 

2010  Telocvične

 • ZŠ Budatín-Žilina 625 m²
 • SOŠ Stará Ľubovňa 525 m²
 • Športová hala Gbely 720 m²
 • Športová hala Slávia Trnava 720 m²
 • Šport. hala Ružomberok 565 m²
 • ZŠ Jahodnícka Martin 400 m²
 • SOŠ Sv. Štefana Štúrovo 372 m²
 • ZŠ Brezová Piešťany 158 m²
 • SOŠ Považská Bystrica 535 m²
 • Educa SOŠ Nový Jičín 303 m²

2009  Telocvične

 • ZŠ Vráble 300 m²
 • ZŠ Trenčín Dlhé hony 200 m²
 • ZŠ Suľkov Kys. N. Mesto 280 m²
 • ZŠ Karviná – Ráj 380 m²
 • ZŠ Rožnov pod Radhoštem 5. května 280 m²
 • Gymnázium J. Ortena Kutná hora 370 m²
 • Taneč. sála LŠU Kremnica 90 m²

2009  Domy kultúry

 • DK Kys. Nové Mesto
 • DK Hrabové
 • DK Mikšová

2008  Telocvične

 • ZŠ Clementisová Kys. Nové Mesto 450 m²
 • ZŠ Nábrežná Kys. Nové Mesto 290 m²
 • Piaristické Gymnázium Trenčín 180 m²
 • Vojenská telocvičňa Martin 360 m²
 • stolnotenisová hala Radoľa 250 m²

Informácie

Športová podlaha je vystavená vysokej námahe niekedy 10 až 14 hodín denne. Je to normálny denný režim športovej podlahy. Inštalácia, alebo renovácia športovej podlahy môže byť nákladná, ale vyžaduje sa predsa od nej dlhodobá životnosť. Odborne prevedenou prácou, s použitím kvalitných materiálov sa životnosť športovej podlahy výrazne predlžuje. Samozrejme, že inštaláciou, respektíve lakovaním sa starostlivosť o jej vzhľad nekončí. Je potreba ju pravidelne a správne ošetrovať, aby sa predišlo zbytočným škodám a znižovaniu životnosti.

Pred vstupom do telocvične sa odporúča umiestniť čistiacu zónu, ktorá odstráni nečistoty a kamienky z obuvi, ktoré by mohli podlahu poškodiť. Náradie a brány, ktoré sú častou príčinou poškriabania, je nutné opatriť zo spodnej časti filcom, alebo inou látkou, aby nezanechávali ryhy v parketách. Dôraz musíme dávať aj na klimatické podmienky v priestoroch telocvične. Teplota vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí medzi 18-24°Celzia a vlhkosť vzduchu medzi 45-60% vzdušnej vlhkosti.

Pri dodržaní všetkých podmienok sa môžete dlho tešiť zo vzhľadu, kvality a aj životnosti vašej podlahy.