Stenové obklady

ZŠ Třemešná

Sokolovňa Trenčín

Most pri Bratislave

Arcibisk. gymnázium Olomouc

Dom kultury Ženklava

Gymn. P Tigrida malá telocvičňa

ZŠ Nedašov

ZŠ Stará Bystrica

ZŠ Ženklava

Obklady stien Bratislava - Spojená škola - Tokajícka

Obklady stien Gymnázium Liptovský Hrádok

Obklady stien telocvičňa Ostrava-Gymnázium Pavla Tigrida

Obklady stien Valašské Meziříčí

Obklady stien Závodie

Obklady stien Žiar nad Hronom

Sokolovna Leština- výmena stropu a svietidiel

Partneri

loga