Údržba

Pravidelným správnym čistením športovej podlahy sa predlžuje jej životnosť a zároveň sa zabezpečujú vlastnosti povrchov, ktoré sú pri ich využívaní požadované.

Nesprávnym a neodborným vykonávaním údržby a čistenia parketových alebo drevených podláh môže dôjsť veľmi rýchlo k chemickému alebo mechanickému poškodeniu alebo dokonca k zničeniu uzatvárateľnej, poprípade impregnačnej vrstvy. Môže dochádzať k vnikaniu vlhkosti, drevo môže šednúť a v extrémnom prípade môže dôjsť k uvoľneniu lakového filmu.

Údržbové čistenie parketových a drevených podláh v telocvičniach sa vykonáva mopom, zmetákom alebo vysávačom. Ak je to nutné, stierajú sa za vlhka, s prídavkom špeciálneho čistiaceho a konzervačného prostriedku, ktorý sa pridáva do vody. Podlaha sa s dobre vyžmýkanou handrou súčasne čistí aj konzervuje. Vhodným prostriedkom, ktorý je určený na tieto účely, je výrobok firmy BONA a predáva sa pod názvom BONA SPORTIVE CLEANER. Tento sa pridáva do vody v pomere 100 ml prípravku na 8-10 l vody. Údržbové čistenie s použitím uvedeného prípravku sa vykonáva podľa zaťaženia a znečistenia telocvične.  

Čistenie

Dôkladné čistenie parkiet by sa malo vykonávať pravidelne 1 až 2 krát za rok. Odstraňujú sa ním
silné znečistenia, mastnoty a šmuhy, ktoré vznikajú pri každodennej prevádzke na športovom povrchu. Podlaha po dôkladnom vyčistení obnoví svoj vzhľad a vykazuje lepšie konzervačné, ako aj protiklzné vlastnosti.

Dôkladné čistenie sa doporučuje zveriť odbornej firme, ktorá má potrebné strojové vybavenie a dostatok skúsenosti s takouto prácou.

Postup pri dôkladnom čistení športových podláh

1. Vzhľad podlahy pred čistením

2. Aplikácia BONA CLEANER PLUS

3. Nanesenie čistiacej a konzervačnej vrstvy BONA FRESH UP

4. Podlaha po vyčistení

Partneri

loga