Realizácia

Brúsenie je náročnou súčasťou podlahárskej práce a prekonečný výsledok je dôležité použitie správneho vybavenia. Bona disponuje brúsnymi strojmi, ktoré vám tento výsledok zaručí. Vďaka viac než päťdesiatročnej tradícii a úzkej spolupráce s profesionálnymi dodávateľmi podláh boli naše brúsky vyvinuté tak, aby spĺňali vysoké požiadavky -jednoduché použitie, jednoduché ovládanie. Dokonalý výsledok okrem perfektej podlahy taktiež znamená minimálne množstvo prachu rozptýleného v budove.

2016

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

ZŠ Clementisová Kys. N. Mesto

 

2015

Dopravná akadémie Trenčín

ZŠ Senohrad

Sokolovna Chotěbuz 

Piaristické gymnázium Nitra

Sokolovna Trenčín

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Sportovní hala Ivančice

ZŠ Zemědeělská Město Albrechtice

ZŠ Ostrava, ul. ZelenáGymnázium Uherské Hradiště

ZŠ Litenčice


 

2014

ZŠ Třemešná

Dom kultury Ženklava

Obchodná akadémia Trenčín

ZŠ Stupava

Gymnázium Blansko

ZŠ Nýdek

 

Synagóga Vrútky

Telocvičňa Most pri Bratislave

 

ZŠ Lehnice

 

ZŠ Podvysoká

 

ZŠ Nitrianske Rudno 

ZŠ Benkova Nitra

Dom kutúry Kopřivnice 

ZŠ Hradec nad Moravicí

2013

Dom kultúry Malý Čepčín

Gymn. P Tigrida - malá telocv

Sokolovna Skotnice

Sokolovna Štěpánov

SOU služieb Čadca

ZŠ Clementisova

ZŠ Hollého Žilina

ZŠ Melč

ZŠ Nedašov

ZŠ Stará Bystrica

ZŠ Třinec - Slezská

2012

Gymnázium Pavla Tigrida Ostrava

Sokolovna Jalubí

Sokolovna Leština

Športová hala Trnava

Telocvičňa Gymnázium Liptovský hrádok

ZŠ Nedvědova Olomouc

ZŠ Trnové

ZŠ Ženkláva

SŠTO Kosínova Olomouc

ZŠ Albrechtice

ZŠ Ždiar

ZŠ Vajanského Skalica

2011

Gymnázium Partizánske

Spojená škola tokajícka Bratislava

ZŠ Mateja Bela Šamorín

ZŠ Závodie

Gymn.sv. Františka v Žiline

Gymn. Š. Moysesa Banská Bystrica

ZŠ Karviná u Lesa

ZŠ Š. Moysesa Žiar n. Hronom

ZŠ Záriečie

ZŠ Žlutice

ZŠ sv. Vincenta Ružomberok - renovácia

2010

ZŠ Žilina-Budatín - renovácia

SOŠ Stará Ľubovňa

Šport. hala Gbely - rekonštrukcia

Šport. hala Slávia Trnava - renovácia

Šport.hala Ružomberok T 18 - renovácia

ZŠ Jahodnícka Martin - komplet. rekonštrukcia

SOŠ Sv. Štefana Štúrovo - Rekonštrukcia

ZŠ Brezová Piešťany - renovácia

SOŠ Považská Bystrica - renovácia

Educa Nový Jičín - rekonštrukcia

2009

ZŠ Vráble-lúky - renovácia

ZŠ Trenčín-dlhé hony - renovácia

ZŠ Suľkov - rekonštrukcia

ZŠ Karviná-Ráj - renovácia

ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm - rekonštrukcia

Gymn. J.Ortena Kutná Hora - renovácia

Taneč. sála ĽŠU Kremnica

Dom kultúry KNM - renovácia

Dom kultúry Hrabové - renovácia

Dom kultúry Mikšová - renovácia

2008

ZŠ Clementisova KNM - renovácia

ZŠ Nábrežná KNM - renovácia

Piaristické gymnázium Trenčín - kompletná rekonštrukcia podlahy

Radola - stolnotenisová sála - renovácia

Partneri

loga